Им се соопштува на студентите дека испитите за полагање кај проф.д-р џулијана томовска од 13.05.2021 се презакажуваат за 18.05.2021 во 10:00 часот.

Се известуваат студентите дека се одобрува дополнителна испитна сесија за студентите запишани на прв циклус студии на Факултетот за биотехнички науки-Битола, за академската 2020/2021 година. На оние студенти кои го немаат обновено уписот за летен семестар за  академска 2020/2021 година, службата за студентски прашања на Факултетот нема да им дозволи  пријавување на испити. Студентите при пријавувањето на испитите должни се да уплатат по 700,00 денари (400 ден. за полагање во дополнителна испитна сесија и 300 ден. за полагање по два или повеќе пати) за секој пријавен испит, на жиро сметка на Факултетот (1600108397 788 15).Повикувачки број: 723012 42.Банка на примачот НБРМ 1000000000630 95 (со дознака: за полагање на испит). Пријавувањето на испити ќе се врши кај советникот  по студентски прашања на Факултетот и по електронски пат од 26.04 до 29.04.2021 година. Дополнителната испитна сесија ќе биде во период од 04.05 до 21.05.2021 година. За ненавремено пријавување на испити после утврдениот рок, студентите се должни да уплатат по 400 денари, за секој пријавен  испит, на горе споменатата ж.сметка на Факултетот.

Им се соопштува на студентите кои ќе полагаат прв колоквиум по предметите кај доц. д-р Борче Макаријоски дека иситите ќе се одржат online во следните термини:

Конзумно млеко и ферментирани млечни производи на 12.04.2021 година (понеделник) од 10 часот

Неконвенционално анимално производсвто на 14.04.2021 година (среда) од 10 часот 

Од предметниот професор

 

Им се соопштува на сите студенти од Факултетот за биотехнички науки, согласно одлуката од денешната седница на влада, за одложување на сите настани со физичко присуство, колоквиумите кои се закажани со физичко присуство почнувајќи од 06.04.2021 до 20.04.2021, се одлагаат за дополнителни термини после 20.04.2021 во консултација со предметниот професор.

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Им се соопштува на вонредните студенти дека на Факултетот за биотехнички науки во периодот од 31.03.2021 до 02.04.2021 година, ќе се одржат семинари за вонредните студенти од сите студиските програми. Со оглед на ситуацијата со COVID-19, се замолуваат студентите за престојните семинари, да ги консултираат предметните наставници преку нивните електронски адреси во термините предвидени за on-line консултации или во термините кои се предвидени за физички консултации (објавени на огласна табла), околу начинот на реализација на семинарот по соодветната наставна дисциплина.

 

 

 

                                                                                     Факултет за биотехнички науки-Битола

ИСПИТИТЕ КАЈ ПРОФ. Д-Р ДИЈАНА БЛАЖЕКОВИЌ – ДИМОВСКА, ЗАКАЖАНИ ЗА 02.02.2021, СЕ ПРЕЗАКАЖУВААТ ЗА 09.02.2021 ВО 12 h

Им се соопштува на студентите, дека во употреба е пуштена услугата за електронско плаќање преку електронскиот индекс iKNOW. Истиот модул студентите може да го користат за плаќање при упис на семестар, полагање и пријавување на испити, генерирање на потврди и уверенија и други услуги.

Им се соопштува на студентите кои ги полагаат испити во февруарски испитен рок кај доц. д-р Билјана Трајковска дека истите за оваа сесија ќе се одржат online, во предвидениот термин согласно распоредот објавен на web страната на факултетот.

Секој испит потребно е да биде пријавен online преку iknow системот и пријавата да биде доставена до службата за студентски прашања.

Дополнително, секој студент најдоцна еден час пред одржувањето на испитот да испрати email до предметниот професор, со цел да добие линк за online полагање.

Предметен наставник

Доц. д-р Билјана Трајковска

e-mail: biljana.trajkovska@uklo.edu.mk

Им се соопштува на студентите кои ги полагаат испити во февруарски испитен рок кај проф. д-р Љупче Кочоски дека истите за оваа сесија ќе се одржат online, во предвидениот термин согласно распоредот објавен на web страната на факултетот.

Секој испит потребно е да биде пријавен online преку iknow системот и пријавата да биде доставена до службата за студентски прашања.

Дополнително, секој студент најдоцна еден час пред одржувањето на испитот да испрати email до предметниот професор, со цел да добие линк за online полагање.

Предметен наставник

Проф. д-р Љупче Кочоски

e-mail: ljupce.kocoski@uklo.edu.mk

Им се соопштува на студентите, вториот колоквиум по предметот Техника и технологија на ладење и греење ќе се одржи на 12.01.2021 година во 9 часот.

Им се соопштува на студентите дека пријавувањето на испитите за вонредната ноемвриска испитна сесија ќе биде од 28.10 до 02.11.2020 година по електронски пат и со доставување на  пријава до службата за студентски прашања. При пријавување на испит студентите ќе уплаќаат по 400 денари за полагање во вонредна сесија и 300 денари за полагање по два или повеќе пати, а уплатите ќе се направат преку уплатница на жиро сметката на Факултетот (1600108397 788 15).Повикувачки број: 723012 42. Банка на примачот НБРМ 1000000000630 95 (со дознака: за полагање на испит) или со уплата преку терминалот во службата за студентски прашања. Испитната сесија ќе трае од 03.11 до 20.11.2020 година.

Им се соопштува на студентите, првото предавање по предметот Хемија ќе се одржи во Вторник со почеток на прва група од 8:30 часот, втора група со почеток од 9:00 часот и трета група со почеток од 9:30 часот. Групирањето на студентите е исто како што е по предметот Биологија.

Почитувани бруцоши, почитувани студенти,
Првиот свечен академски час и свеченото доделување на индексите за студентите запишани на ПРВ циклус студии на Факултетот за биотехнички науки – Битола, во академската 2020/2021 година, ќе се одржи на ден 01.10.2020 година (Четврток) со почеток во 11.00 часот во просториите на факултетот. Свеченоста ќе биде организирана во согласност со важечките мерки и протоколи за спречување на ширење на Covid-19, донесени од Владата на РС Македонија и Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.
 
ДЕКАНСКА УПРАВА

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СИТЕ СТУДЕНТИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ-БИТОЛА ДЕКА НА ДЕН 17.09.2020 ГОДИНА, ОД 09 ДО 12 ЧАСОТ, ВО СВЕЧЕНАТА САЛА НА ФАКУЛТЕТОТ ЌЕ СЕ СПРОВЕДИ ГЛАСАЊЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ. ПРАВО НА ГЛАС ИМААТ СИТЕ АКТИВНИ СТУДЕНТИ НА ФАКУЛТЕТОТ.

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

Рокови:

Пријавување на кандидатите: 14 и 15.09.2020
Претходна проверка на знаењата на англиски јазик 16.09.2020
(за студиските програми на англиски јазик)
Објавување на прелиминарни ранг-листи 17.09.2020
Објавување на решенија за прем на кандидатите: 21.09.2020
Запишување на кандидатите: 23.09.2020

Внесување на оценки во индекс ќе се реализира на ден 23.07.2020 год., од 12 до 13 часот.

Проф. д-р Николче Јанкуловски

Во прилог е поставена листа на приговори испратена од МОН доколку во листата на приговори, се евидентирани студенти запишани на ФБН, задолжително да не известите најдоцна до 22.07.2020 до 10h.

Контакт маил адреса: blagojce.najdovski@uklo.edu.mk

Листа: Приговори за проверка

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

Online уписи
 

Кандидатите при пријавувањето на единицата на Универзитетот доставуваат:

 документи од претходното образование во оригинална форма 

 незаверени копии од документите од претходното образование 
Врз основа на Повикот на Црвен крст на РСМ и Институтот за трансфузиона медицина на РСМ, а со цел обезбедување на крв за оние на кои им е најпотребна во овие тешки времиња на пандемијата од COVID-19, се организира Националната кампања под мотото „Месец на студенското крводарување“.
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” – Битола и Универзитетското студентско собрание ги повикуваат своите студенти да земат активно учество и со своето дарување да го искажат највисокиот чин на хуманост.
Дарувањето можете да го реализирате во периодот од 06.05.2020-06.06.2020 година, од понеделник до четврток од 9-14 часот, во Службата за трансфузиона медицина во местото на вашето живеење (со напомена дека се пријавувате во рамките на националната кампања).
Напомена: Задолжително секој дарител кога ќе се упати да дарува на себе да носи заштитка маска и ракавици.
Дарувањето крв спасува живот. Бидете и вие таму каде е потребно за некого и дарувајте крв.
Се известуваат сите студенти на Факултетот за биотехнички науки-Битола дека согласно препораките и насоките добиени од Владата на РСМ, работата на административно-техничкиот кадар е организирана во домашни услови, вработените почнувајќи од 24.03.2020 година ќе можат да се контактираат на следниве телефонски броеви или е-адреси:
·         наставен кадар
072 230 376 проф. д-р Елена Јошевска
·         служба за студентски прашања
072 230 379 м-р Владе Козаревски
kozarevskivlade@yahoo.com
·         архива
077 833 801 Тамара Божиновска
·         ИТ сектор
078 430 761 д-р Благојче Најдовски
blagojce.najdovski@uklo.edu.mk
Сите вработени ќе бидат достапни да Ви одговорат за сите Ваши  барања и сите документи ќе Ви бидат изработени и доставени по електронски пат.
Се известуваат студентите дека поради моменталната ситуација со пандемијата на COVID-19 вирусот и по дадените препораки од страна на Ректоратот на УКЛО, се одложува првата колоквиумска недела од летен семестар, за академската 2019/2020 година.
Термините за одржувањето на колоквиумската недела ќе бидат дополнително објавени

С О О П Ш Т Е Н И Е

ПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ,

Со оглед на новонастаната состојба со Корона вирусот во нашата Држава, препораките и заклучоците на Владата на Р.С.Македонија и насоките од Ректорскиот колегиум, Ве известуваме за следното:

 • Деканот на Факултетот за биотехнички науки-Битола, донесе Одлука бр.02-248/1 од 18.03.2020 година, во однос на задолженијата на наставниците и соработниците на Факултетот за биотехнички науки за online настава.
 • НАСТАВАТА, ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ АКТИВНОСТИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ за студентите од I, II, III циклус на студии ќе продолжат редовно да се изведуваат во согласност со распоредот на Факултетот за летниот семестар со користење на алатките на Google (Google Meet, Google Classroom, Google Hangouts);
 • Секој наставник ќе може да комуницира со студентите по електронски пат преку официјалните email aдреси на наставниот и соработничкиот кадар кои Ви се достапни и објавени на web страната на Факултетот;
 • Наставниот материјал за наставните дисциплини ќе Ви биде достапен преку електронски пат (Moodle, Google Drive, Dropbox, email и друго) во договор со предметниот наставник.

ОСТАНЕТЕ ДОМА!

                                                                 ОД ДЕКАНАТОТ

                                     НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ   

Им се соопштува на студентите, од сите студиски програми, од сите години, дека наставата на факултетот за биотехнички науки ќе продолжи да се отстварува on line, според предвидениот распоред за насатава на семестарот. Се замолуваат сите студенти да си ги проверат (активираат) своите е-маил адреси од uklo.edu.mk најкасно до 18.03.2020, а потоа ќе добијат и соодветно упаство за понатамошните активности. Доколку имаат прашања во врска со активцијата на е-маил адресите да се обратат на следниот е-маил: blagojce.najdovski@uklo.edu.mk

Во периодот на прекин на настават заради превенција од ширење на корона вирусот лица за контакт и постапување во ситуации кога не е можно одлагање во Факултетот за биотехнички науки:

 • Вон.проф.д-р Елена Јошевска, продекан, e-mail: elena.josevska@uklo.edu.mk, моб. 072 230 376
 • М-р Владе Козаревски, референт, e-mail: info@uklo.edu.mk, моб. 072 230 379
СОГЛАСНО ЗАКЛУЧОЦИТЕ ОД ВЛАДАТА И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ВО НАРЕДНИТЕ 14 ДЕНА СЕ ПРЕКИНУВА  НАСТАВАТА ВО СИТЕ ВИСОКО-ОБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РСМ.

Им се соопштува на сите студенти кои го имаат избрано предметот Неконвенционално анимално производство кај доц. д-р Борче Макаријоски, терминот за настава ќе биде секоја среда од 09.00 часот.

Од предметниот наставник

Им се соопштува настудентите дека полагањето на испитите кај проф.Џулијана томовска од 30.01.2020 се презакажуваат за 06.02.2020.

СООПШТЕНИЕ

Им се соопштува на студентите запишани на сите студиски програми на Факултетот за биотехнички науки –Битола, за престојаната февруарска испитна сесија за следново:

 Рок за поднесување на пријави за февруарската испитна сесија ќе биде од 01.01.2020 до 17.01.2020 година

Сесија ќе трае од 27.01.2020 до 14.02.2020 година.

Право на полагање имаат студентите кои имаат запишано зимски семестар во академската 2019/2020 година.

Пријавувањето на испитите да биде по електронски пат и со доставување на пријава во службата за студентски прашања и уплатница од 50 ден. административна такса за секој пријавен испит. (Примач – Буџет на РМ, Банка на примач НБРМ – 1000000000630-95 уплатна сметка 840 103 03161 , приходна шифра и програма  722313 00)

Студентите во Февруарската испитна сесија за полагање на испити по втор и повеќе пати уплаќаат по (300 ден)  на ж.с (1600108397-788-15),  Примач ФБН Битола повикувачки број 723012-42. Банка на примач НБРМ ж.с 1000000000630-95 ( да се нагласи во уплатницата за кој испит е направена уплата).

За ненавремено пријавување на испити после утврдениот рок, студентите уплаќаат по 400 денари за секој пријавен испит, на ж.с (1600108397-788-15), Примач ФБН Битола повикувачки број 723012-42. Банка на примач НБРМ ж.с 1000000000630-95

                                                                                                        Продекан за настава

                                                                                            Проф.д-р Елена Јошевска

Им се соопштува на студентите дека II колоквиум по предметот Техника и технологија на ладење и греење ќе се одржи на 15.01.2020 година, во 10.00 часот

Им се соопштува на студентите дека испитите кои беа закажани на 09.12.2019 (поради неработен ден) се презакажуваат на 10.12.2019 во истиот термин.

Се известуваат студентите дека поправниот колоквиум по предметот Биологија ќе се одржи на 04.12.2019 (Среда) во 08:30 часот, а по предметот Биохемија ќе се одржи на 06.12.2019 (Петок) во 08:30 часот.

Се известуваат студентите дека првиот колоквиум по предметот Техника на ладење и греење ќе се одржи на ден 27.11.2019 година (среда) во 08.30 часот.

Им се соопштува на студентите дека испитите од ноемвриската испитна сесија закажани на 27.11 и 02.12.2019 година кај проф. д-р Живко Јанкулоски се презакажуваат за ден 05.12.2019 година во 10.30 часот.

Соопштение

Традиционалната атлетска ноќна трка  4-ти Ноември”,  по повод денот на ослободувањето на Битола, ќе се одржи на ден 03.11.2019 година(недела) со почеток од 18.00 часот, низ “Широк сокак, поточно од “Домот на АРМ” до плоштадот “Магнолија” . Сите заинтересирани студенти кои сакаат да учествуваат да се пријават кај Доц. д-р Борче Макаријоски, најдоцна до 01.11.2019 година.

Им се соопштува на студентите, дека е продолжен рокот за електорнско запишување на зимски семестар 2019/2020. покрај електорнското запишување на семестар, студентот е должен електорнски да пополни анкетата со цел успешно да биде запишан тековниот семестар.

Им се соопштува на студентите запишани во прва година, на прв циклус студии во академската 2019/2020 година, дека првиот час ќе се одржи на ден 01.10.2019 година во 10.00 часот во просториите на Факултетот за биотехнички науки-Битола.

Конечни ранг листи од втор уписен рок 2019-2020

Напомена: Запишувањето на кандидатите ќе биде на 23.09.2019 во просториите на Факултетот за биотехнички науки.

Детални информации можете да најдете на следниот линк:

Sedma konferencija mladih hemičara Srbije

 Им се соопштува на сите примени кандидати од првиот уписиен рок за академската 2019/20 година, дека нивното запишување ќе биде на ден 10.09 (вторник) и 11.09 (среда) во просториите на Факултетот за биотехнички науки – Битола 

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ОД СИТЕ СТУДИСКИ НАСОКИ ДЕКА ИСПИТИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. Д-Р ДИЈАНА БЛАЖЕКОВИЌ – ДИМОВСКА ЗА СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА СЕ ПРЕЗАКАЖУВААТ ЗА 30-09-2019 ВО 10 h. 

Им се соопштува на студентите дека испитот по предметот Хигиена (за сите студиски програми) во септемвриска испитна сесија ќе се одржи на 10.09.2019 година во 10.00 П2

Доц. д-р Билјана Трајковска

Им се соопштува на сите заинтересирани кандидати кои ќе се пријавуваат на Факултетот за биотехнички науки потребно е предходно да извршат електронско пријавување на iKNOW системот  и се уплаќаат уплатниците.

Им се соопштува на студентите дека термините за потписи по практичната настава за насоката Квалитет и безбедност на храна се следните:

03.09.2019 година во 9 часот

10.09.2019 година во 9 часот

17.09.2019 година во 9 часот

24.09.2019 година во 9 часот и

01.10.2019 година во 9 часот

Задолжително е носење на индекс како и целокупната документација од реализираната практична настава (Потврда за реализирана практична настава и Дневник за активности од реализирана практична настава). Студентите кои реализираа практична настава во други индустриски капацитети потребно е најпрво да ги архивираат потпишаните договори за деловно техничка соработка.

НАПОМЕНА: Средувањето на целокупната документација за пракса ќе се прави само во наведените термини со менторот за практична настава.

Ментор за практична настава:

Доц. д-р Билјана Трајковска (одговорна за студентите од студиската програма: Квалитет и безбедност на храна)

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЗА септемвриска ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ БИДЕ ОД 26.08 ДО 29.08.2019 ГОДИНА (ЗА СЕКОЈ ПРИЈАВЕН ИСПИТ ОД НЕПАРЕН СЕМЕСТАР ТРЕБА ДА СЕ УПЛАТИ ПО 300 ДЕНАРИ НА Ж.СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ), А СЕСИЈАТА ЌЕ ТРАЕ ОД 02.09 ДО 20.09.2019 ГОДИНА.

Им се соопштува на студентите дека испитите закажани за 18.06.2019 година кај проф. д-р Гордана Димитровска, се презакажуваат за 21.06.2019 година во 09.00 часот.

Со цел реализација на праксата за академската 2018/2019 година, студентите од студиските програми Преработка на анимални производи, Технологија на анимални производи, Зоотехника и Агроменаџмент најдоцна до 19-06-2019 год. да се обратат кај Проф. д-р Дијана Блажековиќ – Димовска, ментор за практична настава.  

Им се соопштува на студентите од студиската програма Квалитет и безбедност на храна дека праксата за академската 2018/2019 година ќе се реализира во 5 термини, во периодот од 24.06.2018 до 30.08.2019 година распоредена по групи. Секој од студентите праксата може да ја реализира во следните пет термини:

Од 24.06 до 05.07.2019

Од 08.07 до 19.07.2019

од 22.07 до 02.08.2019

од 05.08 до 16.08.2019

од 19.08 до 30.08.2019

За избор на термин, по договор со менторот за практична реализација.

За студентите од Битола пракса ќе се реализира во млекарите БиМилк, Идеал Шипка и Работната единица на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството, додека пак за студентите од Прилеп праксата ќе се реализира во млекара Софија, месна индустрија Марфил и Работната единица на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Првата група ќе започни со пракса на 24.06.2019 година во 8 часот.

Студентите од другите градови пракса можат да реализираат во индустриски капацитети во својот град, со претходно потпишани договори за деловно – техничка соработка (договорите за деловно – техничка соработка можат да се подигнат од менторот за практична настава), како и во и Работната единица на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството.

Лице за контакт во Идеал Шипка – Далибор Младеновски

Лице за контакт во БиМилк – Сашо Атанасов

Лице за контакт во Работната единица на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – Одговорното лице во работната единица

 

Потребни документи за непречено реализирање на праксата:

–          Упатница за реализирање на практична настава (се подигнува од кај одговорниот ментор за студиската програма во периодот од 17.06 – 21.06.2019 од 12.30-14 часот)

–          Потврда за реализирана практична настава (на овој документ треба да има потпис и печат од одговорното лице каде се реализира праксата) (документ)

–          Дневник за активности од реализирана практична настава (на овој документ треба да има потпис и печат од одговорното лице каде се реализира праксата) (документ)

Упатницата за реализирање на практична настава се носи на првиот ден од праксата, додека пак Потврда за реализирана практична настава и Дневник за активности за реализирана практична настава потребно е да се однесат последниот ден од пракса каде одговорното лице става печат и потпис на документите. Покрај тоа, задолжително е носење на лабораториски мантил.

Сите документи се доставуваат за увид и потпис во индекс во месец септември, кај доц. д-р Билјана Трајковска (за овој термин дополнително ќе има соопштение). Праксата е задолжителна за секој редовен студент.

Ментор за практична настава:

Доц. д-р Билјана Трајковска (одговорна за студентите од студиската програма: Квалитет и безбедност на храна)

По барање на студентите испитот по предметот Биолошка безбедност на храната наместо на 13.06.2019 (четврток) во 10:00 часот ке се одржи на 20.06.2019 (четврток) во 08:30 часот во А2.
 
Предметен професор
Проф. д-р Мила Арапческа

Им се соопштува на студентите дека терминот по предметот Англиски јазик 2 за јунска испитна сесија ќе се одржи на 10.06.2019 година.

Конкурс за видео натпревар: „Зошто ЕВРОПА СИ ТИ?“

Интерег ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република Северна Македонија, во рамките на одбележувањето на Денот на Европска Соработка (ЕС 2019), организира конкурс за видео натпревар.

Учесниците се поканети да подготват кратко видео со користење на паметни телефони (максимално времетраење: 40 секунди), одговарајќи кратко на прашањето: “Зошто ЕВРОПА СИ ТИ?” (Како Европа е во твоја корист), што е слоган на овогодишната кампања на Денот на Европската Соработка 2019.

Конкурсот е отворен за сите граѓани / жители од регионите на прекуграничната соработка (Република Грција и Република Северна Македонија), како и за сите средношколци и студент, а ќе трае до 30 јуни 2019 година.

Сите поднесени видео презентации откако првично ќе бидат проверени, ќе се дистрибуираат преку социјалните медиуми.
Жирито формирано од Програмата, ќе избере група финалисти, а победничкото видео ќе биде изгласано на денот на изложбата имено, на денот на одбележувањето на Европската Соработка која ќе се одржи во текот на месец Септември / Октомври, 2019 година.
Победничкото видео ќе добие награда / признание (паметен часовник).
Повеќе детали за натпреварот на веб страната на Програмата:

http://www.ipa-cbc-programme.eu/article/151_Video-Competition-%E2%80%9CWhy-EUROPE-IS-YOU?%E2%80%9D.—Be-smart-and-use-your-smartphone! и

на веб страната на Министерство за локална самоуправа (Националното тело на Програмата):

http://mls.gov.mk/en/information/public-announcements/1886-video-competition-%E2%80%9Cwhy-europe-is-you%E2%80%9D-be-smart-and-use-your-smartphone-interreg-ipa-cbc-programme-cci-2014-tc-16-i5cb-009

Програма ERASMUS+

Академска 2019/2020

Врз основа на повикот за предлог-проекти за 2019 година во рамките на Програмата Еразмус+ на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,

УКЛО објавува

ПОВИК

за мобилност во рамките на Е+ Програмата

KA 1: индивидуална мобилност за учење, Сектор: високо образование:

– мобилност на студенти за студирање

– мобилност на студенти за стажирање

– мобилност на академски кадар за настава

– мобилност на академски кадар за обука

Времетраење на мобилноста

 • Студенти – за студирање: еден семестар или една академска година (студентите може да реализираат мобилност од вкупно 12 месеци по циклус)
 • Студенти – за стажирање: 2 – 12 месеци
 • Кадри – пет работни денови (со минимум осум часови настава)

За академската 2019/2020, мобилноста може да се реализира во периодот од 01/06/2019 до 30/09/2020.

Во согласност со потпишаните Е+ интеринституционални договори со партнерски институции од програмските земји, право на пријавување имаат:

 • редовни студенти на прв циклус (со запишан најмалку трет семестар во моментот на започнување на  мобилноста), втор или трет циклус, за мобилност за студирање, а за стажирање и студенти што дипломирале во годината на објавување на Повикот
 • академски кадри во редовен работен однос на УКЛО.

Студентите и кадрите се пријавуваат за мобилност исклучиво врз основа на договорите потпишани од нивните матични институции (линк: http://uklo.edu.mk/tabs/view/8357e8a193dadee0d26be78b0d63251e)

Важно: пред пријавување

 • Студентите заинтересирани за мобилност должни се, во соработка со Еразмус+ координаторот, да ги проучат и споредат студиските програми на матичниот и на странскиот универзитет и да се договорат за предметите што би можеле да ги слушаат и полагаат на странскиот универзитет.  

Потребни документи за пријавување на студенти

 • Пополнет формулар за пријавување
 • Потврда за редовен студент
 • Уверение за положени испити
 • CV (Europass формат)
 • Мотивационо писмо

Потребни документи за пријавување на наставни кадри 

 • Пополнет формулар за пријавување
 • Потврда за редовен работен однос
 • CV (Europass формат)

Сите документи се достапни на веб страната на Универзитетот www.uklo.edu.mk во делот Меѓународна соработка/Еразмус+.

Рок за пријавување/доставување документи до Е+ координаторот на факултетот (Проф.д-р Николче Јанкуловски): 10 јуни 2019 година.

Рок за доставување на апликациите до Канцеларијата за МС: 12 јуни 2019 година.

Сектор за настава, наука и меѓународна соработка

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Им се соопштува на студентите дека пријавувањето на испитите за јунската испитна сесија ќе биде од 27.05 до 05.06.2019 година (за секој пријавен испит од непарен семестар треба да се уплати по 300 денари на ж.сметката на факултетот), а сесијата ќе трае од 10.06 до 01.07.2019 година.

Се известуваат студентите дека на ден 17.05.2019 година беа одржани избори за 11 членови на Факултетското студентско собрание на Факултетот за биотехнички науки-Битола.
За членови на Факултетското студентско собрание по редослед на освоени најголем број на гласови се избрани:
-Марија Рунчевска
-Андреј Стојкоски
-Љубица Трајкоска
-Сара Димеска
-Ангела Николовска
-Сара Долевска
-Стефан Ѓорѓиевски
-Марија Велјановска
-Александар Котевски
-Марија Здравеска
-Александра Талевска

Им се соопштува на студентите, вториот колокквиум по предметот процесна техника ќе се одржи на 21.05.2019 ( Вторник) во 8:30 часот.

На ден 14.05.2019 во 11.00 часот на Факултет за биотехнички науки – Битола, ќе се одржи предавање преку  Erasmus + програмата од страна на професори од Тракијски Универзитет, Стара Загора, Р. Бугарија на тема ” Нови технологии при вештачко осеменување на свињи “.

Се известуваат студентите дека испитите по предметите кај проф. д-р Дијана Блажековиќ – Димовска закажани за 08.05.2019 година, се презакажуваат за 09.05.2019 година во 9 часот.

Им се соопштува на студентите дека поправниот колоквиум по предметот Процесна техника, кај професор д-р Вангелица Јовановска, ќе се одржи на ден 30.04.2019 година (вторник) од 08.30 часот.

                                                                                         Од предметниот професор

Им се соопштува на студентите и сите заинтересирани лица дека на ден 15.04.2019 година на Факултетот за биотехнички науки со почеток во 11:00 часот спортскиот консултат д-р Николче Костовски ќе одржи предавање за спортска исхрана кај спортисти и рекративци

СООПШТЕНИЕ

Им се соопштува на вонредните студенти дека на Факултетот за биотехнички науки од

01.04.2019 до 04.04.2019 година ќе се одржат семинари за вонредните студенти од сите
студиските програми.

Вонредни студенти од прва година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна,
Технологија на анимални производи, Зоотехника и Агроменаџмент ќе имаат семинар на ден
01.04.2019 година (понеделник) од 10-13 часот во просториите на Факултетот. Вонредните
студенти да се јават кај соодветните професори за запишаните задолжителни и изборни
предмети од летен семестар од студиската програма.

Вонредни студенти од втора година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна,
Технологија на анимални производи, Зоотехника и Агроменаџмент ќе имаат семинар на ден
02.04.2019 година (вторник) од 10-13 часот во просториите на Факултетот. Вонредните студенти
да се јават кај соодветните професори за запишаните задолжителни и изборни предмети од летен семестар од студиската програма.

Вонредни студенти во трета година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна,
Преработка на анимални производи, Фармерско производство и Агроменаџмент ќе имаат
семинар на ден 03.03.2019 година (среда) од 10-13 часот во просториите на Факултетот.
Вонредните студенти да се јават кај соодветните професори за задолжителните и изборни
предмети од студиската програма.

Вонредни студенти од четврта година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна,
Преработка на анимални производи, Зоотехника и Агроменаџмент ќе имаат семинар на ден
04.03.2019 година (четврток) од 10-13 часот во просториите на Факултетот. Вонредните студенти
да се јават кај соодветните професори за задолжителните и изборни предмети од студиската
програма.

Вонредните студенти треба да уплатат по 1000 денари на на ж.с (1600108397-788-15), Примач
ФБН Битола повикувачки број 723012-42. Банка на примач НБРМ ж.с 1000000000630-95

Со уплатницата вонредните студенти треба најнапред да се јават во студентски
прашања за да им биде регулиран семинарот во индекс.

Факултет за биотехнички науки-Битола

Им се соопштува на студентите од прв циклус студии дека е продолжен рокот за пријавување на испити за вонредната априлска испитна сесија, до 03.04.2019 година.

СООПШТЕНИЕ

 Им се соопштува на студентите дека терминот за полагање на прв колоквиум по предметот Процесна техника, кај проф. д-р Вангелица Јовановска, ќе се одржи на ден 03.04.2019 година од 8:15 часот. 

СООПШТЕНИЕ

 Се одобрува вонредна априлска испитна сесија за студентите запишани на прв циклус студии на Факултетот за биотехнички науки-Битола, за академската 2018/2019 година.

На оние студенти кои го немаат обновено уписот за  академска 2018/2019 година службата за студентски прашања на Факултетот нема да им дозволи  пријавување на испити.

 Студентите при пријавувањето на испитите должни се да уплатат по 700,00 денари (400 ден. за полагање во вонредна испитна сесија и 300 ден. за полагање по два или повеќе пати) за секој пријавен испит, на жиро сметка на Факултетот (1600108397 788 15).Повикувачки број: 723012 42.Банка на примачот НБРМ 1000000000630 95 (со дознака: за полагање на испит).

 Пријавувањето на испити ќе се врши кај советникот  по студентски прашања на Факултетот и по електронски пат од 25.03 до 29.03. 2019 година.

За ненавремено пријавување на испити после утврдениот рок, студентите се должни да уплатат по 400 денари, за секој пријавен  испит, на горе споменатата ж.сметка на Факултетот.

СООПШТЕНИЕ

 Се одобрува вонредна априлска испитна сесија за студентите запишани на прв циклус студии на Факултетот за биотехнички науки-Битола, за академската 2018/2019 година.

На оние студенти кои го немаат обновено уписот за  академска 2018/2019 година службата за студентски прашања на Факултетот нема да им дозволи  пријавување на испити.

 Студентите при пријавувањето на испитите должни се да уплатат по 700,00 денари (400 ден. за полагање во вонредна испитна сесија и 300 ден. за полагање по два или повеќе пати) за секој пријавен испит, на жиро сметка на Факултетот (1600108397 788 15).Повикувачки број: 723012 42.Банка на примачот НБРМ 1000000000630 95 (со дознака: за полагање на испит).

 Пријавувањето на испити ќе се врши кај советникот  по студентски прашања на Факултетот и по електронски пат од 25.03 до 29.03. 2019 година.

За ненавремено пријавување на испити после утврдениот рок, студентите се должни да уплатат по 400 денари, за секој пријавен  испит, на горе споменатата ж.сметка на Факултетот.

Се известуваат студентите кои што во летниот семестар во академската 2018/2019 година го имаат запишано предметот микробиологија на храна односно микробиологија на анимални производи да се јават кај предметниот професор во терминот од предавања, согласно распоредот за настава.

                                                                                             проф.д-р Мила Араческа

На ФБН Битола, на ден 06.03.2019 година, од 12.15 часот, предавање на тема “Food-borne viral diseases”, 
ќе одржи проф. д-р Сарид Ронит, од Факултетот за природни науки при Универзитетот Бар Илан од Тел Авив, Израел.
Ги покануваме сите професори, студенти и други заинтересирани субјекти да присуствуваат на предавањето.

ЗАПОЧНУВАЊЕТО НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ПРЕДAВАЊА  ЗА СИТЕ ГОДИНИ И НАСОКИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ ЗАПОЧНУВААТ НА 15.02.2018 ГОДИНА СПОРЕД ОБЈАВЕНИОТ РАСПОРЕД НА ВЕБ СТРАНАТА И ОГЛАСНАТА ТАБЛА ЗА ФАКУЛТЕТОТ.

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека Студентската организација при Универзитетот во Марибор, Словенија, од 01 до 10 јули, 2019, организира Меѓународна конфереција на тема „Предизвиците на младите во модерниот свет “ (Challenges of young people in modern world).

Повеќе информации за постапката за пријавување може да добиете на следниот линк www.scim.si

Стажирањето треба да е дел од студирањето на кандидатот.
Студенти од прва година на прв циклус студии не може да аплицираат. 
 
Кандидатите треба да си идентификуваат структура што ќе ги прифати надвор од нивната земја во која работниот јазик е француски и да добијат покана за прифаќање. 
 
Мобилноста покрива транспорт, месечен грант и здравствено осигурување.
 
За да се аплицира:
 
Да се консултира уредбата за стручно стажирање règlement des mobilités de stage professionnel.
 
Да се пополни on-line формуларот http://formulaires.auf.org/  во рубриката: Appels d’offres en cours – Mobilités de stage professionnel 2019 (Europe centrale et orientale).

Се известуваат студентите дека испитите по предметите кај проф. д-р Живко Јанкулоски закажани за 11.02.2019 година, по консултација со продеканот за настава се презакажуваат за 08.02.2019 година во 11.30 часот.

По барање на студентите испитите по предметите Биологија и Биохемија, наместо на датумите наведени во распоредот  за сесијата ке се одржат во следните термини:

Биологија на 13.02.2019 (среда) во 10:00 часот.

Биохемија на 31.01.2019 (четврток) во 10:00 часот.

                                                                                                                                                                                                                    Предметен професор

             16.01.2019                                                                                                                                                                                      Проф. д-р Мила Арапческа

Им се соопштува на сите студенти кои имаат право да полагаат втор колоквиум по предметот Микроструктурни анализи на храната, дека истиот ќе се одржи на 21.01.2019 (Понеделник) со почеток во 10 часот.

Им се соопштува на сите студенти кои имаат право да полагаат втор колоквиум по предметот АНАТОМИЈА СО ФИЗИОЛОГИЈА НА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ, дека истиот ќе се одржи на ден 17.01.2019 година (Четврток) со почеток во 10 часот.

Им се соопштува на сите студенти кои полагаат законска легислатива втор колоквиум, дека истиот ќе се одржи на ден 15ти Јануари 2019 со почеток во 11 часот.

Соопштение

Им се соопштува на студентите дека терминот за полагање на вториот колоквиум по предметот Техника и технологија на ладење и греење ќе биде на ден 16.01.2019 год. во 9.00 часот.

                                                                                                                                                                    Од предметниот професор 

Се известуваа студентите дека пријавувањето за февруарската испитна сесија ќе биде од 14.01 до 22.01.2019 година, а сесијата ќе трае од 28.01 до 14.02.2018 година.

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВРТА ГОДИНА ОД СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ, ДЕКА ИМ СЕ ОТВОРЕНИ НОВИ Е-МАИЛ АДРЕСИ ОД СТРАНА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ КОИ ЌЕ ГИ КОРИСТАТ ЗА КОМУНИКАЦИЈА И ЛОГИРАЊЕ НА iKNOW СИСТЕМОТ. СТУДЕНТИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ГИ ПОДИГНАТ СВОИТЕ ЕЛЕКТОРНСКИ АДРЕСИ ВО ФАКУТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ НАЈДОЦНА ДО 28.12.2018 ГОДИНА.

СООПШТЕНИЕ

Им се соопштува на вонредните студенти дека на Факултетот за биотехнички науки од 24-26 декември 2018 година ќе се одржат семинари за вонредните студенти од сите студиските програми.

Вонредни студенти од прва година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна, Технологија на анимални производи, Зоотехника и Агроменаџмент ќе имаат семинар на ден 24.12.2018 година од 10-13 часот во просториите на факултетот. Вонредните студенти да се јават кај соодветните професори за задолжителните и изборни предмети од студиската програма.

Вонредни студенти од втора година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна, Технологија на анимални производи, Зоотехника и Агроменаџмент ќе имаат семинар на ден 25.12.2018 година од 10-13 часот во просториите на факултетот. Вонредните студенти да се јават кај соодветните професори за задолжителните и изборни предмети од студиската програма.

Вонредни студенти во трета и четврта година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна, Преработка на анимални производи, Фармерско производство и Агроменаџмент ќе имаат семинар на ден 26.12.2018 година од 10-13 часот во просториите на факултетот. Вонредните студенти да се јават кај соодветните професори за задолжителните и изборни предмети од студиската програма.

Вонредните студенти треба да уплатат по 1000 денари на на ж.с (1600108397-788-15), Примач ФБН Битола повикувачки број 723012-42. Банка на примач НБРМ ж.с 1000000000630-95.

                                  Факултет за биотехнички науки-Битола

Почитувани,
 
на следниот линк е Повикот за изразување прелиминарен интерес за учество вомобилност во рамките на Е+ Програмата:
 
Заинтересираните студенти своите прелиминарни пријави да ги достават на следниот емаил  nikolce.jankulovski@uklo.edu.mk најдоцна до 20.01.2019 година.
 
Со почит,
Проф. д-р Николче Јанкуловски
продекан за меѓународна соработка и Еразмус координатор

Им се соопштува на студентите дека поправниот колоквиум по предметот Анатомија со физиологија на домашните животни ќе се одржи на 29.11.2018 година во 13 часот. 

Предметен наставник:

Проф. д-р Љупче Кочоски

Им се соопштува на студентите дека поправниот колоквиум по предметот Хигиена ќе се одржи на 29.11.2018 година во 13.00 часот. 

Предметен наставник:

Доц. д-р Билјана Трајковска

Им се соопштува на студентите кои ќе полагаат испит по предметот Техника и технологија на ладење и греење во номеврсиката сесија, дека истиот ќе се одржи  на ден 23.11.2018 година од 12.00 часот.

                                                                                                                                                                                                               Од предметниот професор

Им се соопштува на студентите дека термините за полагање на првиот колоквиум по предметот Хемија се следниве:

Прва група: 13.11.2018 година од 09.00 часот (Просторија А2)

Втора група: 13.11.2018 година од 10.00 часот (Просторија А2)

Линк од групите

Напомена: Студнетите кои ги нема на списокот можат да полагаат прв колоквиум во некој од понудените два термини

                                                                                                                                                                                   Асс. м-р Борче Макаријоск