Соопштенија Прв циклус

Семинари за вонредните студенти

СООПШТЕНИЕ Им се соопштува на вонредните студенти дека на Факултетот за биотехнички науки од 01.04.2019 до 04.04.2019 година ќе се одржат семинари за вонредните студенти од сите студиските програми. Вонредни студенти од прва година на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна, Технологија на анимални производи, Зоотехника и Агроменаџмент ќе имаат семинар на ден 01.04.2019 …

Семинари за вонредните студенти Read More »

Известување за студентска конференција во Чачак, Србија

Во периодот од 14-16 август 2019 година, ќе се одржи 11-тата студентска смотра на Агрономскиот факултет во Чачак, Србија. Подетални информации за смотрата можите да прочитате на следниот линк 1st annon XI CAS-2019 Доц. д-р Билјана Трајковска

МЕЃУНАРОДНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА, МАРИБОР, СЛОВЕНИЈА

ПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ, ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА СТУДЕНТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО МАРИБОР, СЛОВЕНИЈА, ОД 01 ДО 10 ЈУЛИ, 2019, ОРГАНИЗИРА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕЦИЈА НА ТЕМА „ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА МЛАДИТЕ ВО МОДЕРНИОТ СВЕТ “ (CHALLENGES OF YOUNG PEOPLE IN MODERN WORLD). ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ МОЖЕ ДА ДОБИЕТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК WWW.SCIM.SI

СООПШТЕНИЕ ЗАПОЧНУВАЊЕТО НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ПРЕДAВАЊА ЗА СИТЕ ГОДИНИ

ЗАПОЧНУВАЊЕТО НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ПРЕДAВАЊА  ЗА СИТЕ ГОДИНИ И НАСОКИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ ЗАПОЧНУВААТ НА 15.02.2018 ГОДИНА СПОРЕД ОБЈАВЕНИОТ РАСПОРЕД НА ВЕБ СТРАНАТА И ОГЛАСНАТА ТАБЛА ЗА ФАКУЛТЕТОТ.

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА “FOOD-BORNE VIRAL DISEASES”, ЌЕ ОДРЖИ ПРОФ. Д-Р САРИД РОНИТ

НА ФБН БИТОЛА, НА ДЕН 06.03.2019 ГОДИНА, ОД 12.15 ЧАСОТ, ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМА “FOOD-BORNE VIRAL DISEASES”, ЌЕ ОДРЖИ ПРОФ. Д-Р САРИД РОНИТ, ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИРОДНИ НАУКИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ БАР ИЛАН ОД ТЕЛ АВИВ, ИЗРАЕЛ. ГИ ПОКАНУВАМЕ СИТЕ ПРОФЕСОРИ, СТУДЕНТИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СУБЈЕКТИ ДА ПРИСУСТВУВААТ НА ПРЕДАВАЊЕТО.

СООПШТЕНИЕ-ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ МИКРОБИОЛОГИЈА НА ХРАНА

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ШТО ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ГО ИМААТ ЗАПИШАНО ПРЕДМЕТОТ МИКРОБИОЛОГИЈА НА ХРАНА ОДНОСНО МИКРОБИОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ ПРОИЗВОДИ ДА СЕ ЈАВАТ КАЈ ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР ВО ТЕРМИНОТ ОД ПРЕДАВАЊА, СОГЛАСНО РАСПОРЕДОТ ЗА НАСТАВА. ПРОФ.Д-Р МИЛА АРАЧЕСКА