МЕЃУНАРОДНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА, МАРИБОР, СЛОВЕНИЈА

ПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ,

ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА СТУДЕНТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО МАРИБОР, СЛОВЕНИЈА, ОД 01 ДО 10 ЈУЛИ, 2019, ОРГАНИЗИРА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕЦИЈА НА ТЕМА „ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА МЛАДИТЕ ВО МОДЕРНИОТ СВЕТ “ (CHALLENGES OF YOUNG PEOPLE IN MODERN WORLD).

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ МОЖЕ ДА ДОБИЕТЕ НА СЛЕДНИОТ ЛИНК WWW.SCIM.SI