ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА

Редовни професори

Вонредни ПРОФЕСОРИ

д-р Николче Јанкуловски - продекан за наука и меѓународна соработка (Еразмус координатор)

Доценти

Пензионирани професори

д-р Митре Стојановски

д-р Трајан Дојчиновски

д-р Димче Китановски

д-р Вангел Стефановски

Контакт

  • Ул.„Партизанска“б.б - Битола
    Република Македонија
  • +389 47 238 276
  • +389 47 226 220
  • info@fbn.uklo.edu.mk