СООПШТЕНИЕ ЗА ВОНРЕДНА НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ВОНРЕДНАТА НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ БИДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 05.11 ДО 30.11.2018 ГОДИНА (ПО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР), А ПРИЈАВУВАЊЕТО ЌЕ БИДЕ ОД 30.10 ДО 02.11.2018 ГОДИНА И ЗА СЕКОЈ ПРИЈАВЕН ИСПИТ ЌЕ СЕ УПЛАЌА ПО 1000 ДЕНАРИ НА Ж.СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ.