С О О П Ш Т Е Н И Е

На ден 10.04.2019 година (среда) со почеток во 13:00 часот, во просториите на Факултетот за биотехнички науки- Битола, кандидатот Маја Анѓелеска, јавно ќе го брани магистерскиот труд под наслов:„Општествениот маркетинг во функција на подобрување на исхраната и унапредување на здравјето на потрошувачите“.

Деканатска управа

на Факултет за биотехнички науки – Битола

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавувањето на испити за февруарската испитна сесија ќе биде од 21.01 до 25.01.2019 година, а полагањето на испитите ќе биде по договор со предметниот професор.

С О О П Ш Т Е Н И Е

На ден 21.11.2018 година (среда) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Факултетот за биотехнички науки – Битола, кандидатот Мери Крстеска, јавно ќе го брани магистерскиот труд под наслов: ”Кланични и квалитативни показатели кај мисирки при различни концепти на исхрана”.

                                                             Деканатска управа

                                                          на Факултет за биотехнички    науки – Битола

13.11.2018 г.

Им се соопштува на студентите на втор циклус студии дека вонредната ноемвриска испитна сесија ќе биде во периодот од 05.11 до 30.11.2018 година (по договор со предметниот професор), а пријавувањето ќе биде од 30.10 до 02.11.2018 година и за секој пријавен испит ќе се уплаќа по 1000 денари на ж.сметката на факултетот.

Се известуваат студентите на втор циклус студии дека полагањето на испити во септемвриска испитна сесија ќе биде по договор со предметниот професор и за секој пријавен испит ќе треба да уплатат по 500 денари на ж.сметката на факултетот.

Им се соопштува на студентите на втор циклус студии дека уписот на зимски семестар ќе започне од 24.09.2018 година.

С О О П Ш Т Е Н И Е

На ден 21.09.2018 година (петок) со почеток во 13:00 часот, во просториите на Факултетот за биотехнички науки – Битола, кандидатот Владе Козаревски, јавно ќе го брани магистерскиот труд под наслов: ”Состојба и перспективи за развој на пчеларството во Република Македонија”.

                                                             Деканатскауправа

                                                          на Факултет за биотехнички    науки – Битола

14.09.2018 г.

С О О П Ш Т Е Н И Е

На ден 12.07.2018 година (четврток) со почеток во 10:00 часот, во просториите на Факултетот за биотехнички науки – Битола, кандидатот Игорче Чокузовски, јавно ќе го брани магистерскиот труд под наслов: “Воведување на методи за докажување на протеини и ензими во млеко”.

                                                             Деканатска управа

                                                          на Факултет за биотехнички    науки – Битола

06.07.2018 г.