Известување за студентска конференција во Чачак, Србија

Во периодот од 14-16 август 2019 година, ќе се одржи 11-тата студентска смотра на Агрономскиот факултет во Чачак, Србија. Подетални информации за смотрата можите да прочитате на следниот линк 1st annon XI CAS-2019 Доц. д-р Билјана Трајковска