Соопштенија Вор циклус

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТИ ВО СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ БИДЕ ПО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР И ЗА СЕКОЈ ПРИЈАВЕН ИСПИТ ЌЕ ТРЕБА ДА УПЛАТАТ ПО 500 ДЕНАРИ НА Ж.СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ.

СООПШТЕНИЕ ЗА ВОНРЕДНА НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ВОНРЕДНАТА НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ БИДЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 05.11 ДО 30.11.2018 ГОДИНА (ПО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР), А ПРИЈАВУВАЊЕТО ЌЕ БИДЕ ОД 30.10 ДО 02.11.2018 ГОДИНА И ЗА СЕКОЈ ПРИЈАВЕН ИСПИТ ЌЕ СЕ УПЛАЌА ПО 1000 ДЕНАРИ НА Ж.СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ.

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД-МЕРИ КРСТЕСКА

НА ДЕН 21.11.2018 ГОДИНА (СРЕДА) СО ПОЧЕТОК ВО 12:00 ЧАСОТ, ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА, КАНДИДАТОТ МЕРИ КРСТЕСКА, ЈАВНО ЌЕ ГО БРАНИ МАГИСТЕРСКИОТ ТРУД ПОД НАСЛОВ: ”КЛАНИЧНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ КАЈ МИСИРКИ ПРИ РАЗЛИЧНИ КОНЦЕПТИ НА ИСХРАНА”. ДЕКАНАТСКА УПРАВА НА ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ    НАУКИ – БИТОЛА 13.11.2018 Г.

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИ ЗА ФЕВРУАРСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ БИДЕ ОД 21.01 ДО 25.01.2019 ГОДИНА, А ПОЛАГАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ЌЕ БИДЕ ПО ДОГОВОР СО ПРЕДМЕТНИОТ ПРОФЕСОР.