Последни вести

НОВОСТИ

По повод одбележувањето на 25 години од Интеррег, Европската Комисија избра 25 проекти врз основа на 5-те врвни достигнувања: градење доверба, поврзување, здравје, безбедност и раст. Проектот „Регионална сертификација на професионалните вештини во секторот за агротуризам“ со акроним: (АТС), којшто се реализираше на Факултетот за биотехнички науки во Битола во периодот од 22.03.2013 до 22.03.2014 г. е избран за достигнувањето раст, бидејќи на луѓето од руралните области на РГрција и РМакедонија им понуди можности и вештини за вклучување во секторот за агротуризам.

Повеќе информации на следниот линк:

http://www.interreg.gr/en/news/bilateral-cooperation-programmes/greece-former-yogoslav-republic-of-macedonia/815-greece-the-former-yugoslav-republic-of-macedonia-project-select-as-a-flagship-project-by-the-european-commission.html

                                             

        TERRA MED           E-LEARNING               iKNOW                         ERASMUS+                    SATIS-TEMPUS                    EBSCO            Регистрирање при упис -iKNOW

ВИДЕО ГАЛЕРИЈА

                    

ERASMUS +

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ