Последни вести

НОВОСТИ

Конкурс за запишување на студенти на прв циклус студии во академската 2017/2018

УПАТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

НАПОМЕНА:

Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Систем за електронско спроведување уписи на УКЛО

Секој заинтересиран кандидат за пријавување и запишување на некој од факултетите и високата школа на УКЛО треба да се најави на www.upisi.uklo.edu.mk и да ја пополни комплетната пријава. Потоа на денот на уписите се доставуваат документите заедно со бројот од електронската апликација.

                                             

        TERRA MED           E-LEARNING               iKNOW                         ERASMUS+                    SATIS-TEMPUS                    EBSCO            Регистрирање при упис -iKNOW

ВИДЕО ГАЛЕРИЈА

                    

ERASMUS +

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ