Резултати за прв циклус

Прикажи # 
# Наслов Автор Посети
1 Резултати од прв колоквиум-Преработка на месо Напишано од Тамара Христова 82
2 Резултати од поправен колоквиум - Хемиска безбедност на храна 16.11.2017 Напишано од асс.м-р Борче Макаријоски 58
3 Резултати од поправен колоквиум Хемија(сите насоки) 16.11.2017 Напишано од асс.м-р Борче Макаријоски 33
4 Р Е З У Л Т А Т И - ПРЕТПРИЕМНИШТВО И БИЗНИС ПРВ КОЛОКВИУМ Ноември 2017 г. Напишано од Благојче Најдовски 71
5 Резултати - Планирање и проектирање во земјоделството Напишано од Благојче Најдовски 43
6 Р Е З У Л Т А Т И ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ ПРВ КОЛОКВИУМ Ноември 2017 г. Напишано од Благојче Најдовски 92
7 Резултати од I колоквиум-Споредни производи од анимално потекло Напишано од Тамара Христова 63
8 РЕЗУЛТАТИ - АМБАКЛАЖИРАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ НА АГРОПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ прв колоквиум 13.11.2017 год Напишано од Благојче Најдовски 119
9 Резултати од I колоквиум-Зоотехника и Овчарство и козарство Напишано од Тамара Христова 70
10 РЕЗУЛТАТИ од I колоквиум по предметот Англиски јазик 1 Напишано од Благојче Најдовски 70

Страница 1 од 6

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ