СООПШТЕНИЕ ЗА ПРВ АКАДЕМСКИ ЧАС ЗА АКАДЕМСКА 2017/2018 ГОДИНА

Им се соопштува на сите нови студенти запишани на Факултетот за биотехнички науки-Битола во академската 2017/2018 година, првиот академски час ќе се одржи на ден 18.09.2017 година (понеделник) во 11 часот во просториите на факултетот.

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ